Je zou even goed kunnen spreken over verpleging aan huis. Want dat is precies wat met thuisverpleging bedoeld wordt.

Vele verpleegkundige of verzorgende handelingen die in het ziekenhuis gebeuren, kunnen even goed thuis toegediend worden.

Dikwijls is het zelfs zo dat een verpleging van die aard is, dat een verblijf in het ziekenhuis overbodig is.

Maar het gebeurt ook dat voor een zieke of herstellende persoon een verblijf in het ziekenhuis een dusdanige bijkomende druk of stress geeft dat het herstellen vertraagd wordt.

De meesten onder ons vinden het helemaal niet leuk om in een ziekenhuis te verblijven.

In al deze gevallen, en in vele andere, kan een verpleging aan huis de oplossing bieden.

Zorg
Go to top