Wij bieden onze diensten aan, aan ieder mens die in de thuiszorg wenst verpleegd te worden, ongeacht hun aandoening en/of afhankelijkheid.


Wij dienen onze patiënten alle verzorgende en verplegende handelingen toe. Dit kan gaan om een dagelijks toilet, het aan- en uitkleden, toedienen van inspuitingen, wondverzorging, sondevoeding, stoma-verzorging, spoelen van katheters, sonderen, enz… alle specifieke verpleegkundige zorgen. Maar het kan ook gaan om dagdagelijkse zorgen zoals de opvolging van diabetes, medicatiebeheer, enz. Kortom: het verhogen van het dagelijks comfort.

Onze praktijk bestaat reeds 20 jaar. Hierdoor kunnen wij beroep doen op een zeer rijke ervaring. Dit maakte het ons ook mogelijk ons te specialiseren op enkele zeer specifieke domeinen.

Palliatieve zorgen

Wij vinden het belangrijk dat mensen het recht krijgen om thuis, in hun eigen omgeving, te kunnen en te mogen sterven. Wij geven hiertoe de nodige omkadering en begeleiding.

Psychiatrische patiënten

Psychiatrische patiënten die binnen de maatschappij kunnen functioneren, kunnen wij ondersteunen zodat hun psychisch evenwicht behouden blijft.

Afhankelijke patiënten

Totaal afhankelijke of gedeeltelijk afhankelijke mensen hebben het recht binnen de maatschappij te leven. Wij zoeken, samen met hen, naar de mogelijkheden en de omkadering die dit mogelijk maakt. Op deze manier ondersteunen wij de dagelijkse zorg.

Doordat wij een groot team zijn, kunnen wij een 24/24u en 7d/7d beschikbaarheid garanderen.

Wij geven, binnen de normen die het RIZIV ons oplegt, onze patiënten een optimale zorg. Indien nodig, staan wij onze patiënten bij om bijkomende hulp, buiten de thuisverpleging, te organiseren, zoals bijvoorbeeld gezinshulp.

Tevens zorgen wij voor een permanente opvolging van de zorg door middel van een verpleegkundig dossier dat zowel door verpleging, familie, dokter en andere zorgverleners gebruikt wordt. Hierdoor benutten wij optimaal de communicatie tussen deze verschillende instanties.
 
Indien de zorg van de patiënt dit vereist, worden er teamvergaderingen georganiseerd waar patiënt, familie en alle andere betrokkenen op uitgenodigd worden. Dit stelt ons in staat de zorg te optimaliseren en een opvolging door de verschillende instanties te garanderen.

Zorg
Go to top