Eénmaal per week is er een teamvergadering waarop de zorg omtrent patiënten besproken wordt. Meerdere malen per week zijn er informele momenten waar de dagelijkse gang van zaken overlopen wordt.

Kwalificatie

Onze verpleegkundigen zijn goed gekwalificeerd. Deze kwalificatie slaat niet enkel terug op technische kennis en vaardigheid, maar ook op sociale en menselijke vaardigheden. Betrokkenheid, gemotiveerdheid, discretie en hulpvaardigheid zijn bij al onze teamleden noodzakelijke en vanzelfsprekende vereisten.
Onze verpleegkundigen zijn zelfstandigen. Dit betekent dat zij niet zo maar een job doen ‘van 9 tot 5’. Zij blijven, ook buiten hun ‘uren’, betrokken bij de patiënten.

Onze verpleegkundigen volgen regelmatig bijscholingen. Ofwel georganiseerd door de praktijk ofwel op vrijwilllige basis. Hierdoor zijn ze altijd op de hoogte van de laatste technieken en methodes.

Zorg
Go to top