Onze praktijk bestaat reeds 20 jaar. Hierdoor kunnen wij beroep doen op een zeer rijke ervaring. Dit maakte het ons ook mogelijk ons te specialiseren op enkele zeer specifieke domeinen.

Palliatieve zorgen

Wij vinden het belangrijk dat mensen het recht krijgen om thuis, in hun eigen omgeving, te kunnen en te mogen sterven. Wij geven hiertoe de nodige omkadering en begeleiding.

Psychiatrische patiënten

Psychiatrische patiënten die binnen de maatschappij kunnen functioneren, kunnen wij ondersteunen zodat hun psychisch evenwicht behouden blijft.

Afhankelijke patiënten

Totaal afhankelijke of gedeeltelijk afhankelijke mensen hebben het recht binnen de maatschappij te leven. Wij zoeken, samen met hen, naar de mogelijkheden en de omkadering die dit mogelijk maakt. Op deze manier ondersteunen wij de dagelijkse zorg.

Zorg
Go to top