Wij geven, binnen de normen die het RIZIV ons oplegt, onze patiënten een optimale zorg. Indien nodig, staan wij onze patiënten bij om bijkomende hulp, buiten de thuisverpleging, te organiseren, zoals bijvoorbeeld gezinshulp.

Tevens zorgen wij voor een permanente opvolging van de zorg door middel van een verpleegkundig dossier dat zowel door verpleging, familie, dokter en andere zorgverleners gebruikt wordt. Hierdoor benutten wij optimaal de communicatie tussen deze verschillende instanties.
 
Indien de zorg van de patiënt dit vereist, worden er teamvergaderingen georganiseerd waar patiënt, familie en alle andere betrokkenen op uitgenodigd worden. Dit stelt ons in staat de zorg te optimaliseren en een opvolging door de verschillende instanties te garanderen.

Zorg
Go to top